Vilkår, persondatapolitik & cookies

Kontakt/contact

Popsi og Krelle ejes og drives af POK  ApS, CVR-nr. DK39658178
Dyvekes Allé 4, 2300 København S 
Maiken Ingvordsemaiken@popsiogkrelle.dk
Christian Reinholtz christian@popsimusic.dk


Disse vilkår og betingelser (“Aftale”) angiver de generelle vilkår og betingelser for din brug af “Popsi og Krelle” mobilapplikationen og dets relaterede tjenester. Denne aftale er juridisk bindende mellem brugeren og Popsi og Krelle. Ved at få adgang til og bruge mobilapplikationen og -tjenesterne anerkender du som brugere, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af vilkårene i denne aftale. Hvis du indgår denne aftale på vegne af en virksomhed eller anden juridisk enhed, erklærer du, at du har myndighed til at binde en sådan enhed til denne aftale, i hvilket tilfælde udtrykkene “bruger”, “dig” eller “din” henviser til til en sådan enhed. Hvis du ikke har en sådan autoritet, eller hvis du ikke er enig i vilkårene i denne aftale, skal du ikke acceptere denne aftale og derved ikke få adgang til og bruge mobilapplikationen og -tjenesterne. Du anerkender, at denne aftale er en kontrakt mellem dig og operatøren, selvom den er elektronisk og ikke er fysisk underskrevet af dig, og den regulerer din brug af mobilapplikationen og -tjenesterne.


Abonnement på Popsi og Krelle app:

Når du abonnerer på vores app gennem din app store, er du ansvarlig for at opretholde sikkerheden på din konto, og du er fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted under kontoen og alle andre handlinger, der træffes i forbindelse med den. Vi har ingen forpligtelse til, at overvåge og gennemgå nye konti. At give falske kontaktoplysninger af enhver art kan resultere i afslutning af din konto. Du skal straks underrette os om uautoriseret brug af din konto eller andre sikkerhedsbrud. Vi er ikke ansvarlige for handlinger eller undladelser fra dig, herunder eventuelle skader af enhver art påført som følge af sådanne handlinger eller undladelser. Du anerkender, at du har læst denne aftale og accepterer alle dens vilkår og betingelser. Ved at få adgang til og bruge mobilapplikationen og -tjenesterne accepterer du at være bundet af denne aftale. Hvis du ikke accepterer at overholde vilkårene i denne aftale, er du ikke autoriseret til at få adgang til eller bruge mobilapplikationen og -tjenesterne.

Persondatapolitik og fortrolighed

Al abonnement i Popsi og Krelles app foregår via den app store, der hører til dit mobile device. Dine oplysninger forbliver hos denne udbyder. Popsi og Krelle har ikke adgang til dine oplysninger.

Tekniske forudsætninger

For at kunne anvende Popsi og Krelles app kræves det, at du har det nødvendige udstyr, software og tilsvarende internetkapacitet. Popsi og Krelle har ikke ansvar for manglende levering, hvis det skyldes, at du ikke har det nødvendige udstyr, software og/eller internetkapacitet. Popsi og Krelle har ikke ansvar for, at du ikke har adgang til indhold på grund af f.eks. overbelastning, fejl og/eller problem med software eller internetadgang/kapacitet. 

Pris, betaling, betalingsinformation samt opsigelse

Abonnementet til Popsi og Krelles app tegnes via app’en i din app store, og dennes betingelser. Du vælger selv længden af dit abonnement, fx månedligt eller årligt. Betalingen af abonnementsafgiften sker på forskud, ved at afgiften trækkes på det betalingskort, som du har opgivet i din app store. Abonnementsafgiften for en ny abonnementsperiode forfalder til betaling den sidste dag i indeværende abonnementsperiode. Abonnementet fornys automatisk ved at abonnementsperioden forlænges med 30 dage, forudsat at du ikke har opsagt abonnementet før udgangen af den indeværende abonnementsperiode. Samtlige priser er inklusive moms og i danske kroner (DKK). 

Du har ansvar for, at kontoen, der er tilknyttet det betalingskort, som er angivet ved start af abonnementet, indeholder tilstrækkelige midler til at dække den abonnementsafgift, som til enhver tid debiteres. Hvis du ikke har tilstrækkelige midler på betalingsdagen, har din app store ret til at afbryde eller begrænse adgangen til app’en.

Du opsiger selv dit abonnement via den app store, hvor du har startet abonnementet. Popsi og Krelle er ikke ansvarlig for dette og kan ikke hjælpe hermed.


And in English

Popsi og Krelle built the “Popsi og Krelle app” as a Commercial app. This SERVICE is provided by Popsi og Krelle and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. we will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at Popsi og Krelle unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

Popsi og Krelle ejes og drives af POK  ApS, CVR-nr. DK39658178
Dyvekes Allé 4, 2300 København S 
Maiken Ingvordsemaiken@popsiogkrelle.dk
Christian Reinholtz christian@popsimusic.dk


www.popsiogkrelle.dk – vores website/our website

Hos POK ApS er dine personlige kontaktoplysninger fortrolige og vi garanterer, at ingen andre vil få adgang til dem.

COOKIES
Ved at besøge popsiogkrelle.dk og tilhørende undersider accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som der lægges på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. 

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig. Du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Maiken Ingvordsen popsi@popsiogkrelle.dk eller Christian Reinholtz christian@popsimusic.dk., som er dataansvarlige på POK ApS.

COPYRIGHT
Al billed, lyd- og tekstmateriale på Popsi TV er underlagt beskyttelse i henhold til ophavretsloven og må ikke anvendes i strid hermed. Overtrædelse heraf kan medføre krav om fogedforbud såvel som krav om erstatning, vederlag og godtgørelse. Endvidere forbeholdes øvrige rettigheder i henhold til anden relevant immateriel lovgivning tillige med rettigheder i henhold til markedsføringslove


Persondatapolitik generelt

1. GENERELT

  1. 1 Her kan du læse, hvordan vi hos Popsi og Krelle indsamler og behandler oplysninger om dig. Hensigten er at informere dig om, hvordan vi passer bedst muligt på de data, som du har lånt os – uanset hvorfra de indsamles, videregives eller behandles.

1.2 Persondatapolitikken gælder for alle de personoplysninger, som du afgiver direkte til os, eller som vi indsamler via Popsi og Krelles hjemmeside.

1.3 Popsi og Krelle er dataansvarlig for dine personoplysninger. Hvis du vil henvende dig til os vedrørende dine data, kan du gøre dette via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI OM DIG, TIL HVILKE FORMÅL OG HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN?

2.1 Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Popsi og Krelle fx om hvilken browser du bruger, hvad du søger efter på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation og informationer om din computer, mobil eller tablet.

2.1.1 Formålet er, at vi kan optimere din brugeroplevelse på siden og sitets funktion, samt at vi kan foretage målrettet markedsføring, herunder re-targeting via Facebook og Google. Dette er nødvendigt for, at vi kan varetage vores egne interesser i at forbedre sitet og samtidig kunne sende dig information om vores nye produkter, gode tilbud mm. – skræddersyet og målrettet til dig.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2 Når du abonnerer på et produkt på vores side eller kommunikerer med os på sitet, indsamler vi de oplysninger, som du selv giver os, fx dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, hvordan du betaler, oplysninger om hvilke produkter du abonnerer på og eventuelt hvem du har sendt en gave til samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra du har sendt os din ordre.

2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de produkter, som du har bestilt og i øvrigt opfylde vores juridisk bindende aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og evt. foretage reklamationsbehandling, hvis noget er galt med et produkt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved dit køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3 Hvis du tilmelder dig til vores nyhedsbrev (ved købets afslutning eller uafhængigt heraf), indsamler vi oplysninger om dit navn og din e-mailadresse.

2.3.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve med relevant indhold til dig.

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

3. HVEM ER MODTAGERNE AF DINE PERSONOPLYSNINGER?

3.1 Oplysninger om dit (eller gavemodtagers) navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet udvikling, teknisk support og forbedringer af vores site, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder re-targeting. Alle disse virksomheder er databehandlere for os og behandler de data, som vi er dataansvarlig for, og som du har lånt os. Derfor er det vigtigt for os at passe godt på dem, hvorfor databehandlerne ikke må anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og de er underlagt fuld fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. Dette for at sikre, at dine data er bedst muligt beskyttet hos os og vores samarbejdspartnere.

3.3 Fire af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC., Uscreen.tv, Mailchimp og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

3.3.1 Kopi af Google LLC’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.3.2 Kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

4. HVAD ER SÅ DINE RETTIGHEDER?

4.1 For at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig tydeligt om dine rettigheder. Hvis du er det mindste i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os.

4.2 Din ret til indsigt.

4.2.1 Du har til enhver tid ret til at henvende dig til os og anmode om at få at vide, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. Altså om de er indhentet på vores site, om du har lånt os dine data ved ordreafgivelse etc.

4.2.2 Det er din klare ret at få udleveret en kopi fra os med de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker at få information om dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kundeservice@lirumlarumleg.dk. Så vil vi hurtigst muligt kontakte dig, og du kan få at vide, hvilke oplysninger du har lånt os. Du kan blive bedt om at dokumentere, hvem du er.

4.3 Din ret til berigtigelse

4.3.1 Du har også ret til at få forkerte personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Dvs. hvis du fx bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret, så kontakt os meget gerne. Vi vil så sørge for, at oplysningerne kan blive korrigeret.

4.4 Din ret til sletning.

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har nogen grund (retsgrundlag) til at fortsætte behandlingen. Dog er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger, hvis de stadig er nødvendige for at vi kan overholde vores retslige forpligtelser over for dig. Eksempelvis for at vi kan fremsende en ordre til dig, foretage returhåndtering/tilbagebetaling eller reklamationsbehandling. Men vi gemmer selvfølgelig kun oplysningerne, så længe det er nødvendigt.

4.5 Din ret til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6 Din ret til dataportabilitet (udlevering og overførsel af data).

4.6.1 Du har i nogle tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Din ret til at gøre indsigelse.

4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Dette gælder både vores direkte markedsføring til dig samt herunder en evt. profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jf. pkt. 2.1 og 2.3.

4.8 Din ret til at tilbagekalde samtykke.

4.8.1 Du kan til hver en tid tilbagekalde et samtykke, som du har afgivet til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, beder vi dig om at kontakte os via e-mail på kundeservice@lirumlarumleg.dk. Så vil du herefter modtage en bekræftelse på, at dit samtykke er blevet tilbagekaldt.

4.9 Din ret til at klage

4.9.1 Hvis du finder grund til at klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til dette.
Og denne kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, mail: dt@datatilsynet.dk eller pr. telefon +45 33 19 32 00.

5. HVORNÅR SLETTER VI DINE PERSONDATA?

5.1 Personoplysninger, som vi har indsamlet ved din brug af Popsi og Krelle jf. pkt. 2.1. sletter vi senest, når du ikke har gjort brug af sitet i 3 år.

5.2 Dine oplysninger, som er indsamlet i forbindelse med at du har accepteret tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for at gemme og behandle oplysningerne.

5.3 Oplysningerne som er indsamlet i forbindelse med et køb du har gennemført på Popsi TV jf. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysningerne kan vi dog vælge at gemme i længere tid, hvis vi har legitim grund hertil, fx hvis det er nødvendigt ifm. retskrav og do-kumentation eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. For at opfylde Bogføringslovens krav, opbevarer vi regnskabsmateriale i 5 år til udgang af kalenderår.

6. SIKKERHEDEN FOR DIG

6.1 Vi følger gældende regler for sikkerhed og har gennemført specifikke tekniske og systemmæssige sikkerhedsforanstaltninger og udarbejdet intern procedure for, hvordan vi sikrer os imod at dine personoplysninger hændeligt eller ved ulovligt brud ikke mistes, ændres, kommer til uvedkommendes kendskab eller kan misbruges.

6.2 Det er kun vores medarbejdere, der har et sagligt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, som har adgang til dem. Alle medarbejdere er desuden underlagt tavshedspligt.

7. KONTAKTOPLYSNINGER

7.1 POK ApS er dataansvarlig for de persondata, som du deler med os eller indsamles via Popsi og Krelle.

7.2 Hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, er du meget velkommen til at kontakte os her:

Popsi og Krelle ejes og drives af POK  ApS, CVR-nr. DK39658178
Dyvekes Allé 4, 2300 København S
Maiken Ingvordsen popsi@popsiogkrelle.dk
Christian Reinholtz christian@popsimusic.dk

8. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1 Hvis vi foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du selvfølgelig blive orienteret om dette næste gang du besøger vores site.

9. VERSIONER

9.1 Dette er version 2 af Popsi og Krelles persondatapolitik dateret den 30/6 2021.

***

COOKIES
Ved at benytte Popsi og Krelles website accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.